Vele jaren konden we 200 euro voor onze club verdienen door met de RaboFietsSponsorTocht mee te doen.

Met deze sportieve en gezellige manier van geld sponsoren is de Rabobank helaas gestopt, maar heeft iets anders bedacht: de Rabobank ClubKasCampagne.

Het is de bedoeling dat de rekeninghouders door stemmen, gaan bepalen welke verenigingen en stichtingen sponsorgeld krijgen. De Rabobank Kop van Noord-Holland stelt hiervoor dit jaar 225.000 euro beschikbaar.

Stemadvies Speel en IJsbaanvereniging Breezand:

Hoe meer stemmen, des te hoger is de bijdrage dat aan ons wordt uitgekeerd.  Dus gaan we actie voeren om zoveel mogelijk mensen over te halen om op ons te gaan stemmen!

Elke rekeninghouder mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee voor z’n eigen vereniging.

  • Speel en IJsbaanvereniging Breezand.

Waar gaan we het Rabo-sponsor-geld aan besteden?

  •  Het bestuur Speel en IJsbaanvereniging willen ook een duurzame oplossing voor ons energieverbruik door zonnepanelen te plaatsen en onze verlichting te gaan vervangen voor duurzame en kostenbesparende LED verlichting om zo energie te kunnen besparen.

Hoe kunnen Rabobank klanten stemmen?

Wanneer u lid bent van de Rabobank ontvangt u een stemformulier via de post met een persoonlijke stemcode.

Het stemmen is van 23 April t/m 14 mei 2019.

 In het kort:

Iedereen vraagt aan zoveel mogelijk mensen (waarvan zij weten dat zij een Rabobank rekening hebben)  of ze op “Speel en IJsbaanvereniging Breezand” willen stemmen!

 

Met vriendelijke groet,

Speel en IJsbaanvereniging.

Breezand.