• Kinderen worden afgezet en opgehaald door de ouders bij de ingang van het timmerdorpterrrein.
  • Geen ouders cq verzorgers welkom op het terrein
  • Vrijwilligers worden geacht met de huidige coronaregels volgens het RIVM rekening te houden, wij kunnen als bestuur niet verplichten om jullie een zelftest te laten doen.
  • Kijkmiddagen voor ouders cq verzorgers komen dit jaar te vervallen.
  • Playbackshow Vrijdagavond komt te vervallen.