Als bestuur willen we een doe-middag organiseren, omdat het timmerdorp afgelopen jaar niet plaats kon vinden voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar. (6 jaar tot en met schoolverlatend groep 8).

Deze dag zal plaats vinden op:

  • Zondag 6 September
  • Tijdstip van 13:00 tot 17:00
  • Locatie: Timmerdorp terrein

Voor de leden zal deze middag kosteloos worden georganiseerd, voor de niet- leden komen de kosten op €5,- p/p

Ivm de coronaregels waar we ons aan moeten houden, zijn kijkers op deze middag niet toegestaan. Ouders mogen de kinderen alleen komen brengen/halen!!!

Opgeven kan via emailadres: mailto:info@ijsbaanvereniging.nl met de volgende gegevens:

  1. Voornaam en Achternaam kind:
  2. Geboortedatum:
  3. Adresgegevens:
  4. Ouder/Verzorger:
  5. Lid: Ja/Nee

Niet-leden mogen het bedrag van €5,- overmaken op rekeningnummer

NL27 RABO 0303115645 t.n.v. IJsbaan en Speeltuinvereniging Breezand.Vermeld hierbij duidelijk de naam om welk kind het gaat!!!