Timmerdorp 2018

TIMMERDORP 2018,  met als thema “MIDDELEEUWEN”.

 

Speel- en IJsbaanvereniging Breezand wil dit jaar weer een timmerdorp organiseren met als thema ”Middeleeuwen” voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar. (6 jaar tot en met schoolverlatend groep 8).

Het timmerdorp wordt gehouden van Donderdag 30 augustus tot en met Zaterdagochtend 01 september 2017.  Locatie: IJsbaanterrein aan de Dahlialaan te Breezand

Het inschrijven (bij deelname en vrijwilligers) kan via Internet onder adres:  www.ijsbaanvereniging.nl

Graag voor 25 augustus 2018 opgave van kinderen en vrijwilligers via het elektronische inschrijfformulier.

De kosten voor deze drie dagen zijn voor leden van de Speel- en ijsbaanvereniging Breezand € 15,00 en voor niet leden € 20,00 per kind.

Betaling bij deelname graag voor 27 augustus 2018 op rekeningnummer NL27 RABO 0303115645 t.n.v. Speel- en IJsbaanvereniging Breezand  o.v.v. de Naam van uw kind (graag duidelijk vermelden!!)

Bij deelname krijgt U later nog bericht over de te volgen werkwijze etc.

Natuurlijk kunt u ook alles lezen via onze website www.ijsbaanvereniging.nl.

Graag zien wij als bestuur dat wanneer u uw kind of kinderen opgeeft voor het timmerdorp ook minimaal 1 dagdeel aanwezig bent tijdens het timmerdorp.

We zien namelijk dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren terugloopt, en dat de kinderen hierdoor aan hun lot worden over gelaten.

De mogelijkheid bestaat dat er bij een tekort aan animo van vrijwilligers het Bestuur Speel- en IJsbaanvereniging  Breezand  afziet van het organiseren van het Timmerdorp.

 

Met vriendelijke timmergroet,

Bestuur van de speel- en ijsbaanvereniging Breezand.