Coronaregels Timmerdorp Breezand

  • Kinderen worden afgezet en opgehaald door de ouders bij de ingang van het timmerdorpterrrein.
  • Geen ouders cq verzorgers welkom op het terrein
  • Vrijwilligers worden geacht met de huidige coronaregels volgens het RIVM rekening te houden, wij kunnen als bestuur niet verplichten om jullie een zelftest te laten doen.
  • Kijkmiddagen voor ouders cq verzorgers komen dit jaar te vervallen.
  • Playbackshow Vrijdagavond komt te vervallen.

Timmerdorp Breezand gaat door!!!!

Uitnodiging TIMMERDORP 2021,  met als thema “DIERENTUIN”.

 

Speel- en IJsbaanvereniging Breezand wil dit jaar weer een timmerdorp organiseren met als thema ”DIERENTUIN” voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar. (6 jaar tot en met schoolverlatend groep 8).

Het timmerdorp wordt gehouden van Donderdag 19 augustus tot en met Zaterdagochtend

21 augustus 2021.  Locatie: IJsbaanterrein aan de Dahlialaan te Breezand

Rond de 180 kinderen kunnen zich een paar dagen uitleven op het Timmerdorp.

Bij een groot aantal inschrijvingen gaan de kinderen van school de “Breedzand” voor.

Ook dit jaar kunnen de kinderen zich opgeven om Burgemeester van het Timmerdorp 2021 te worden. Bij het inschrijfformulier  kun je kiezen tussen ja/nee. Er liggen belangrijke taken te wachten voor de gekozen burgemeester.

Voor een geslaagd Timmerdorp hebben wij wel de hulp van U nodig.

Wij doen hierbij dan ook een dringend beroep op vrijwilligers vanaf 16 jaar, die ons willen helpen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers en/ of zussen zijn van harte welkom.

U hoeft geen volledige dagen aanwezig te zijn. Vrijwilligers die een dagdeel aanwezig kunnen zijn, zijn ook van harte welkom. Wanneer U zich opgeeft als vrijwilliger, dan genieten uw kinderen voorrang bij de inschrijving. Wij kunnen U hulp gebruiken bij de organisatie vooraf(opbouw), bij het adviseren met timmeren, het knutselen in een grote tent, het begeleiden bij diverse spelletjes, het uitdelen van limonade etc, EHBO ’s,  het opruimen van het timmerdorp zaterdagmiddag enz.

Het inschrijven (bij deelname en vrijwilligers) kan via Internet onder adres:  www.ijsbaanvereniging.nl Graag voor 15 augustus 2021 opgave van kinderen en vrijwilligers via het elektronische inschrijfformulier.

De kosten voor deze drie dagen zijn voor leden van de Speel- en ijsbaanvereniging Breezand € 15,00 en voor niet leden € 20,00 per kind.

Betaling bij deelname graag voor 18 augustus 2019 op rekeningnummer

NL27 RABO 0303115645 t.n.v. Speel- en IJsbaanvereniging Breezand  o.v.v. de Naam van uw kind (graag duidelijk vermelden!!)

Bij deelname krijgt U later nog bericht over de te volgen werkwijze etc. Natuurlijk kunt u ook alles lezen via onze website www.ijsbaanvereniging.nl.

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die op de vrijdag en/of zaterdag iets van spelletjes willen organiseren om de jeugd welke even uit getimmerd zijn te vermaken. Als je dit wat lijkt meld het dan bij het inschrijven als vrijwilliger. Of mail naar info@ijsbaanvereniging.nl

Graag zien wij als bestuur dat wanneer u uw kind of kinderen opgeeft voor het timmerdorp ook minimaal 1 dagdeel aanwezig bent tijdens het timmerdorp.

We zien namelijk dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren terugloopt, en dat de kinderen hierdoor aan hun lot worden over gelaten.

De mogelijkheid bestaat dat er bij een tekort aan animo van vrijwilligers het Bestuur Speel- en IJsbaanvereniging  Breezand  afziet van het organiseren van het Timmerdorp.

Met vriendelijke timmergroet,

Bestuur van de speel- en ijsbaanvereniging Breezand