Voor de deelnemers aan het timmerdorp Breezand 2021, Thema “DIERENTUIN”

Hier nog enkele aandachtspunten, voordat het timmerdorp van start gaat.

De aanvangstijden zijn:

Donderdag 19 Augustus: van 8.30 tot 12.00, 13.00 tot 17.00

Ouders, opa’s en oma’s die willen kijken zijn welkom van 16.00 tot 17.00

IN VERBAND MET DE CORONAREGELS, ZIJN ER DIT JAAR GEEN KIJKDAGEN VOOR OUDERS/OPA EN OMA`S!!!!!!!

Vrijdag 20 Augustus: van 8.30 tot 12.00, 13.00 tot 19.00

Ouders, opa’s en oma’s die willen kijken zijn welkom van 17.30 tot 20.00

Zaterdag 21 Augustus: van 8.30 tot 12.00

Ouders, opa’s en oma’s die willen kijken zijn welkom van 11.00 tot 12.00

Prijsuitreiking begint omstreeks 11.00 voor de beste bouwwerken.

 

Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen gewoon thuis eten met uitzondering van de vrijdagavond, dan is er patat/kroketten en of frikadellen, tevens willen we daarna Timmerdorp Got Talent 2021 houden met alle deelnemers, opgave hiervoor Vrijdagmorgen 20 Augustus. Het is ook mogelijk dat ouders en/of opa’s en oma’s zich inschrijven voor Timmerdorp Got Talent 2021

IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONAREGELS WAAR WE ONS ALS BESTUUR AANHOUDEN, HEBBEN WE BESLOTEN DIT JAAR  GEEN TALENTENSHOW GAAN ORGANISEREN!!!!!

 

  • Het timmerdorp wordt gehouden aan de Dahlialaan.
  • Meenemen: een zaag, hamer en nijptang.
  • Zelf mag geen hout worden meegenomen, hout is voorradig.
  • Zorg dat Uw kind oude kleren aanheeft en stevige schoenen.
  • Indien een kind zich blijft misdragen na herhaaldelijk waarschuwingen van vrijwilligers en of  bestuur dan wordt er zonder pardon opgetreden! Dit kan inhouden dat de ouders worden verzocht om het kind op te halen!
  • Indien er tijdens deze dagen door weersomstandigheden de activiteiten eerder worden beëindigt is de ouder cq verzorger verplicht het deelnemend kind op te halen.

 

TOT ZIENS OP DONDERDAG 19 Augustus OM  8.20 UUR !!!

DE TIMMERGROETJES

P.S. Bedenk alvast iets voor de te timmeren hut en Timmerdorp Got Talent 2021!!!!!!!

 

De kosten voor deze drie dagen zal voor kinderen van leden van de ijsbaanvereniging € 15,00 per kind bedragen en voor niet leden € 20,- per kind, indien U nog niet betaald heeft gaarne de betaling alsnog doen op rekeningnummer NL27RABO0303115645 t.n.v. IJsbaan en Speeltuinvereniging Breezand.