Vrijwilligers voor het timmerdorp Breezand thema “ DIERENTUIN ”

Hier nog enkele aandachtspunten, suggesties en taakomschrijvingen, voordat het timmerdorp echt van start gaat.  Alles is even puntsgewijs weergegeven.

De aanvangstijden zijn:

Donderdag      19 augustus:               van 8.30 tot 12.00, 13.00 tot 17.00

Ouders/Opa´s/Oma´s die willen komen kijken zijn welkom van 16.00 tot 17.00

IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONAREGELS, HEBBEN WE ALS BESTUUR BESLOTEN DAT ER DIT JAAR GEEN KIJKDAGEN ZIJN VOOR OUDERS/OPA EN OMA`S!!!!!

Vrijdag            20 augustus:               van 8.30 tot 12.00, 13.00 tot 19.00

Ouders/Opa´s/Oma´s die willen komen kijken zijn welkom van 17.00 tot +/-20.30  (playbackshow)

Zaterdag         21 augustus:               van 8.30 tot 12.00

Ouders/Opa´s/Oma´s die willen komen kijken zijn welkom van 10.30 tot 12.00

Prijsuitreiking van 11.00 tot 12.00

Voor de zaterdagmiddag zijn wij op zoek naar vrijwilligers om te helpen met opruimen en schoonmaken.  Als alle vrijwilligers hiermee helpen is het om 16.00 uur waarschijnlijk helemaal klaar. 

 

Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen gewoon thuis eten m.u.v. vrijdagavond!!!!!!

De vrijwilligers kunnen aan het eind van de dag nog even nazitten, dit is niet verplicht.

Wij verzoeken de vrijwilligers om ‘s morgens om 8.20 uur en ’s middags om 12.50 aanwezig te zijn.

 

Vrijwilligers

Op woensdagavond is de avond waarbij er diverse voorbereidingen getroffen gaan worden. Wie er al kan helpen vanaf 19.00 uur is welkom.

• Voor de vrijwilligers, die ingedeeld zijn bij het bouwen, is het handig als zij zelf ook een hamer, zaag en tang meenemen (evt. voorzien van uw naam om kwijtraken te voorkomen), tevens wordt er verwacht dat deze vrijwilligers rouleren langs de timmerwerken zodat niet alleen eigen kinderen worden geholpen

• Als vrijwilliger mag U zoveel als U wilt gratis koffie of thee en op sommige tijden cake halen.

• Indien een kind zich blijft misdragen na herhaaldelijk waarschuwingen van vrijwilligers en of bestuur dan wordt er zonder pardon opgetreden! Dit kan inhouden dat de ouders worden verzocht om het kind op te halen!

• Ontstaan er echt problemen met één van de kinderen; schakel dan iemand van het bestuur in (Sandor Baardman, Frank Liefting, Frank Daalder, Jan Ruigrok, Fred Steenvoorden, Han van Schie, Jacco de Haan en/of Rein Dorrestijn).

 

Belangrijk!!!

Het is belangrijk dat bij het openen van het timmerdorp de vrijwilligers klaarstaan bij de pallet uitgave. Deze zullen op 2 of 3 plaatsen zijn verdeeld over het terrein.

Om het nog eens een keer op te noemen is het de bedoeling dat de vrijwilligers NIET alleen bij hun eigen kind c.q. kleinkind gaat helpen. De bouwwerken waar veel door de vrijwilliger aan mee word geholpen zal minder kans maken of zelf geen kans maken om in de prijzen te vallen. Wij van het bestuur zullen u erop attenderen dat als wij vinden dat u teveel aan 1 bouwwerk meehelpt om een andere taak te gaan volbrengen.

Wij als bestuur zullen ook meer met een taakverdeling voor de ouderen gaan werken.

Zo kan het zijn dat u erop uit word gestuurd om in alle hutten en om alle hutten de doorstekende spijkers veilig te maken, het springkussen opbouwen, eten en drinken uitdelen, tenten opbouwen, het beheren van de EHBO post, en vele andere zaken.

Alle deelnemende kinderen zullen voor zien worden van een polsbandje, kinderen zonder polsbandje zijn geen deelnemers en moeten het terrein verlaten, alsmede de vrijwilligers, deze zullen worden v.z.v. een t-shirt of een batch. Ouderen zonder een shirt of batch moeten tevens het terrein verlaten.Dit allen heeft te maken met de verzekering, en om een goed overzicht te houden over het terrein.

U, als vrijwilliger moet zich bij binnenkomst op het terrein melden bij de inschrijftafel voor vrijwilligers. U wordt dan voor de kinderen herkenbaar door een shirt of een batch. Het kan zijn dat u meteen bij inschrijving een taak aangereikt krijgt voor die dag c.q. tijd die er voor nodig is.

Hieronder volgt een beschrijving met daarin de informatie conform uw inschrijving.

Alles:

U wordt eventueel ingedeeld alwaar dit nodig is!!!!!!!!!!!!!

Zie onderstaande punten!!!!!!

Knutseltent:

Dit is een tent, voorzien van tafels en allerlei knutselspullen. De kinderen kunnen hier iets voor hun bouwwerk maken.

De leiding houdt toezicht, kijkt of alles weer opgeruimd wordt, of er geen scharen etc. mee naar buiten worden genomen (evt. alleen met toestemming van de leiding).

De leiding helpt ook bij het aandragen van ideeën of het uitvoeren ervan. Laat de kinderen wel zoveel mogelijk zelf doen.

Speelveld:

Bij aankomst wijst het voor zich wat is ingedeeld als speelveld. De leiding houdt toezicht; kijkt of alles rustig verloopt en of alle spullen op het speelveld blijven.

Catering:

Catering/Uitdeel spijkers/W.C.’s:

Dit vindt plaats bij “Groenedaell” alwaar een w.c. is. De koffie en thee voor de vrijwilligers kunnen hier gehaald worden in. Bill en de dames/heren van de catering houden hier toezicht.

“Groenedaell” huisvest ook de E.H.B.O., snoepverkoop en limonade en spijkers uitdeel. Spijkers zitten al in bakjes. Eén bak per groep. Als de spijkers op zijn mogen de kinderen nieuwe komen halen. De vrijwilligers bij de catering zorgen voor de snoepverkoop, spijkers uitdeel en het uitdelen en maken van de limonade etc. en het schoonhouden van de W.C.’s.

Limonade schenken is ‘s morgens en ‘s middags 1 maal. Bij warm weer wordt er natuurlijk meer geschonken.

Timmeren:

Uitdeel hout:

Kinderen mogen NIET zelf gaan graaien in de berg hout. Donderdag (na de opening, indelen van de groepen,  plaatsbepaling en bepalen wat de kinderen gaan bouwen) worden hier het eerste uur zoveel mogelijk vrijwilligers gezet om alles in goede banen te leiden.

Bouwen:

De vakken zijn reeds op het veld aangebracht. De vakken zijn ruim, om ook goed om de bouwwerken heen te kunnen lopen tijdens het bouwen. De bouwobjecten worden ca. 1 x 1 meter per persoon. Donderdag bij de opening, na het vormen van de groepen en het zoeken van een plek, moet de groep eerst bedenken wat ze willen gaan maken. Daarna mogen ze het eerste hout en spijkers gaan halen.

Een vrijwilliger bij het bouwen heeft 2 a 3 groepjes onder zijn/haar hoede. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf timmeren (het mag gerust schots en scheef worden). De leiding helpt ze als er problemen zijn of als u een tip heeft hoe het veiliger kan, tevens dienen de vrijwilligers te rouleren.

Samen met uw en 2 a 3 groepen wordt er ‘s morgens en ‘s middags (als de kinderen aan het bouwen zijn) limonade gehaald. Laat de kinderen aan u melden als ze weggaan (naar de W.C., spijkers en snoep halen, een andere tent, speelveld of andere activiteit).

Wilt U er op letten dat gevallen spijkers opgeruimd worden!!!!!!  

U hoeft alleen te begeleiden bij de bouwplek. Als ze willen spelen, knutselen, lezen etc. dan is daar

andere leiding aanwezig.

Spel activiteiten ’s middags:

Per dag wordt hiervoor bekeken hoeveel leiding we nodig hebben en waar. Ter plekke wordt dan uitleg gegeven!

 

Tot ziens op het TIMMERDORP 2021 !!!!!!!!!!!!!!

De Timmerdorp commissie