Doe Middag 6 September 2020

Als bestuur willen we een doe-middag organiseren, omdat het timmerdorp afgelopen jaar niet plaats kon vinden voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar. (6 jaar tot en met schoolverlatend groep 8).

Deze dag zal plaats vinden op:

  • Zondag 6 September
  • Tijdstip van 13:00 tot 17:00
  • Locatie: Timmerdorp terrein

Voor de leden zal deze middag kosteloos worden georganiseerd, voor de niet- leden komen de kosten op €5,- p/p

Ivm de coronaregels waar we ons aan moeten houden, zijn kijkers op deze middag niet toegestaan. Ouders mogen de kinderen alleen komen brengen/halen!!!

Opgeven kan via emailadres: mailto:info@ijsbaanvereniging.nl met de volgende gegevens:

  1. Voornaam en Achternaam kind:
  2. Geboortedatum:
  3. Adresgegevens:
  4. Ouder/Verzorger:
  5. Lid: Ja/Nee

Niet-leden mogen het bedrag van €5,- overmaken op rekeningnummer

NL27 RABO 0303115645 t.n.v. IJsbaan en Speeltuinvereniging Breezand.Vermeld hierbij duidelijk de naam om welk kind het gaat!!!

 

Timmerdorp 2020 gaat NIET door!!!!

Wij als bestuur hebben besloten dat timmerdorp dit jaar niet doorgaat.

Als organisatie hebben we te maken met de vele coronaregels dat het RIVM ons voorschrijft en vinden we het risico te groot om timmerdorp dit jaar te organiseren.

Gezondheid van de kinderen/ouders en vrijwilligers gaan voor!!

Wel willen we voor de kids een dag evenement organiseren op het terrein van timmerdorp, informatie hierover volgt nog.

Schoolverlatende kinderen (groep 8)  mogen zich dan volgend jaar alsnog inschrijven voor het timmerdorp